More

  «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω»: Οι δικαιούχοι του «ειδικού» προγράμματος – Η προθεσμία για τις αιτήσεις

  Αδειάζει η κλεψύδρα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» ως το τέλος της εβδομάδας: Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά αυστηρά νέους –που κινούνται στο ηλικιακό εύρος μεταξύ 18 και 39 ετών, οι οποίοι θέλουν να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις που αγγίζουν ακόμη και τα 25.550 ευρώ προκειμένου να «ανανεώσουν» την παλαιά πατρογονική κατοικία και να διαμείνουν σε αυτή. Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων λήγει την ερχόμενη Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023.

  Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

  Οι ενδιαφερόμενοι νέοι μπορούν να αγοράσουν –αξιοποιώντας δωρεάν κρατικό χρήμα- ακόμη και καινούριες… τέντες, να τοποθετήσουν καινούρια πλακάκια ή να αλλάξουν είδη υγιεινής! Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η όποια παρέμβαση γίνει μέσω του προγράμματος να στοχεύει σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε δικαιούχο.

  Μέσα από το ειδικό πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για νέους» όσοι έχουν γεννηθεί από 01/01/1984 έως και 31/12/2005 θα έχουν την ευκαιρία να «ανανεώσουν» την παλαιά πατρογονική κατοικία. Βεβαίως, για να υποβάλει κάποιος αίτηση ένταξης θα πρέπει να πληροί και συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

  Τι μπορεί να επιχορηγηθεί

  Ποιες είναι όμως οι παρεμβάσεις που επιδοτούνται;

  Σε ό,τι αφορά το «Εξοικονομώ», προβλέπονται οι εξής κατηγορίες παρεμβάσεων:

  1. Κουφώματα – συστήματα σκίασης – αερισμός
  2. Θερμομόνωση
  3. Συστήματα θέρμανσης – ψύξης
  4. Συστήματα παροχής ΖΝΧ
  5. Λοιπές παρεμβάσης εξοικονόμησης (smarthome, οικιακές ηλεκτρικές συσκευές)

  Σε ό,τι αφορά το σκέλος του «Ανακαινίζω», προβλέπονται εργασίες ανακαίνισης μπάνιου, κουζίνας, υπνοδωματίων, καθιστικού κλπ. όπως προμήθεια και τοποθέτηση πλακιδίων, ειδών υγιεινής, ερμαρίων, εσωτερικών θυρών και γενικά εργασίων που δεν καλύπτονται από το «Εξοικονομώ».

  Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

  • Ανακαίνιση χωρών μπάνιου και ειδών υγιεινής,
   Ανακαίνιση κουζίνας,
   Aντικατάσταση πόρτας εισόδου
   Aντικατάσταση και επισκευές ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
  • Aντικατάσταση και επισκευές υδραυλικών εγκαταστάσεων
   Επιχρίσματα
   Αντικατάσταση επιφανειών πατωμάτων
   Επισκευές δομικών στοιχειών

  Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις αιτήσεις

  Για κάθε επιλέξιμο φυσικό πρόσωπο (για κάθε ΑΦΜ αιτούντα) είναι δυνατή η υποβολή μόνο μίας (1) αίτησης Για κάθε επιλέξιμη κατοικία του τρέχοντος Προγράμματος πρέπει να υποβληθεί μία (1) μόνον αίτηση.

  Κατοικία, με ενεργή αίτηση σε κάποιο από τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» και «Εξοικονομώ-Αυτονομώ» και «Εξοικονομώ 2021», δεν έχει δικαίωμα υποβολής στο τρέχον πρόγραμμα.

  Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση συμμετέχοντος διαμερίσματος αίτησης Πολυκατοικίας «τύπου Β» του Προγράμματος «Εξοικονομώ – Αυτονομώ», για το οποίο επιτρέπεται να υποβληθεί αίτηση ως μεμονωμένο διαμέρισμα στο τρέχον Πρόγραμμα.

  Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης μόνο για το «Ανακαινίζω», ενώ η συμμετοχή στο «Εξοικονομώ» αποτελεί προϋπόθεση για την αίτηση υπαγωγής στο «Ανακαινίζω».

  Πόσο πάνε τα ποσοστά επιχορήγησης και ποια τα εισοδηματικά κριτήρια

  Το ποσοστό επιχορήγησης είναι κλιμακωτό, ανάλογα με την εισοδηματική κατηγορία που εντάσσεται ο αιτών και ξεκινά από 40% (όταν αφορά σε χρήση από έτερο πρόσωπο) και φτάνει έως και το 75% (ιδιοκατοίκηση), με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό το ποσό των 22.500 ευρώ. Η επιχορήγηση μπορεί να φτάσει και το 90%, δεδομένου ότι για αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης.

  Όσον αφορά στο εισοδηματικό όριο αυτό έχει οριστεί στα 50.000 ευρώ, κάτι που πρακτικά σημαίνει πως όποιος έχει μεγαλύτερα εισοδήματα μένει.. εκτός.

  Το ποσοστό επιχορήγησης σκέλος «Ανακαινίζω» είναι οριζόντιο για όλους 30%.

  Εδώ ο ανώτατος προϋπολογισμός παρεμβάσεων έχει καθοριστεί στο ποσό των 10.000 ευρώ.

  Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συγκύριων σε επιλέξιμη κατοικία, ή αν η χρήση κατοικίας γίνεται από έτερο πρόσωπο, (άλλος συγκύριος, δωρεάν παραχώρηση, ενοικίαση), τότε ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

  Για αιτήσεις όπου η επιλέξιμη κατοικία βρίσκεται σε Δημοτική Ενότητα με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων, προβλέπεται πρόσθετη επιχορήγηση (bonus) +15% στο προβλεπόμενο ποσοστό επιχορήγησης, άρα στο «κομμάτι» Ανακαινίζω το ανώτατο ποσό ενίσχυσης μπορεί να φτάσει μέχρι 45%.

  Οι προϋποθέσεις για ένταξη στο πρόγραμμα

  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα https://exoikonomoneon.gov.gr του προγράμματος «Εξοικονομώ – Ανακαινίζω για Νέους»  θα παραμείνει ανοιχτή έως και την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου.

  Το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο μέρη: Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η όποια παρέμβαση γίνει μέσω του προγράμματος να στοχεύει σε εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας πάνω από 30% για κάθε δικαιούχο/κτίριο κατοικίας, μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης κατά τουλάχιστον 3 ενεργειακές κατηγορίες.

  Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα ηλικίας από 18 έως 39 ετών με εμπράγματο δικαίωμα σε επιλέξιμη κατοικία.

  Το εμπράγματο δικαίωμα (πλήρης κυριότητα / επικαρπία / ψιλή κυριότητα) του αιτούντα θα πρέπει να υφίσταται κατά το έτος αναφοράς του Προγράμματος (φορολογικό έτος 2021), όπως και κατά την υποβολή της αίτησης.
  Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης / ενοικίασης σε επιλέξιμη κατοικία, ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).
  Για την υπαγωγή στο σκέλος «Ανακαινίζω», ο αιτών (επιλέξιμος σύμφωνα με τα ηλικιακά κριτήρια) θα πρέπει να έχει εμπράγματο δικαίωμα πλήρους κυριότητας / επικαρπίας σε ποσοστό 100% (αποκλείεται η ψιλή κυριότητα).

  Newsroom
  Newsroomhttps://ekozani.gr
  Γίνε εσύ ο ρεπόρτερ και στείλε την είδηση της ημέρας... info@ekozani.gr

  more news

  Διαφήμιση με κουμπί κλεισίματοςX