More

  Εξοικονομώ: Νέες προθεσμίες για την επιδότηση έως 21.000 ευρώ – Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται

  Date:

  Share:

  Τον χρόνο για να συγκεντρώσουν τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα έχουν όσοι ενδιαφέρονται να εντάξουν την κατοικία τους στον τρέχοντα κύκλο του «Εξοικονομώ»: Προσοχή θα χρειαστεί στα κόστη που απαιτούνται για τον φάκελο αν και τα ποσά τα οποία καταβάλλονται π.χ. για την αμοιβή  του Συμβούλου έργου, του κόστους των ενεργειακών πιστοποιητικών και των τεχνικών μελετών, επιδοτούνται σχεδόν στο σύνολο τους και οι τιμές είναι προκαθορισμένες από τον οδηγό του προγράμματος.

  Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης

  Η προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων παρατάθηκε λοιπόν για σχεδόν έναν μήνα με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει πια στις 15 Νοεμβρίου του τρέχοντος έτους. Ο δυνητικός δικαιούχος θα πρέπει να γνωρίζει πως εφόσον η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

  Τα «μυστικά» του προγράμματος «Εξοικονομώ 2023»

  Άλλο ένα «μυστικό» που θα του επιτρέψει την απρόσκοπτη πρόσβαση στα κονδύλια του «Εξοικονομώ 2023» -και σε δωρεάν κρατικό χρήμα μέχρι του ποσού των 21.000 ευρώ- είναι να γνωρίζει πως για να ανέβει ένα ενεργοβόρο ακίνητο τρεις ενεργειακές κλάσεις σε σχέση με την υφιστάμενη, όπως απαιτεί το πρόγραμμα, επιβάλλεται να γίνουν αρκετές ενεργειακές παρεμβάσεις και όχι επιλεκτικά μία ή δύο που επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος.

  Έτσι, για παράδειγμα όταν μία κατοικία ανήκει στην χαμηλή ενεργειακή κλάση ‘’Η’’ δηλ. την πιο ενεργοβόρα, με βάση την κλίμακα κατάταξης της ενεργειακής αποδοτικότητας, θα πρέπει υποχρεωτικά το ακίνητο να ανέβει τρεις κλάσεις , δηλαδή να καταταχθεί κατ’ ελάχιστον στην ‘’Δ’’  μετά τις επεμβάσεις. Αυτό ενδεικτικά σημαίνει ότι ο ενδιαφερόμενος πρέπει να επέμβει στο κέλυφος του σπιτιού (θερμομόνωση, αντικατάσταση παλιών κουφωμάτων με αντίστοιχα νέα ενεργειακά υψηλής αποδοτικότητας), επίσης να επέμβει στα παλιά συστήματα θέρμανσης ψύξης, ώστε να τοποθετήσει πχ λέβητες αερίου νέας τεχνολογίας, ή αντλίες θερμότητας με υψηλό βαθμό απόδοσης, να προβεί σε αντικατάσταση των παλιών κλιματιστικών με νέα, τύπου inverter κλπ.

  Ιδιαίτερη σημασία έχει το να αντικατασταθεί ο ηλεκτρικός θερμοσίφωνας με έναν ηλιακό, κι αν υπάρχει τεχνική δυνατότητα, το θερμοδοχείο του ηλιακού θα ήταν καλό να  συνδεθεί και με τον λέβητα αερίου ή την αντλία θερμότητας που χρησιμοποιείται για την θέρμανση του ακινήτου.

  Αν μιλάμε για ένα σπίτι περίπου 80 τμ στην Β Κλιματική ζώνη (πχ  στο Λεκανοπέδιο των Αθηνών), η εκτιμώμενη δαπάνη για όλες αυτές τις παρεμβάσεις μπορεί να ανέλθει γύρω στα 16.000 ευρώ, όπου για ένα μέσο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα της τάξεως των 25.000 ευρώ το πρόγραμμα θα επιδοτήσει τον ενδιαφερόμενο με 55%, δηλαδή με 8.800 ευρώ, ενω τα υπόλοιπα 7.200 ευρώ μπορούν να καλυφθούν με άτοκο δάνειο ή με ίδια κεφάλαια.  Η απόσβεση του ποσού που θα καταβάλει ο ενδιαφερόμενος μετά  την ολοκλήρωση των ενεργειακών επεμβάσεων εκτιμάται ότι θα γίνει σε 4 με 5 έτη περίπου.

  Επισημαίνεται ότι όλα τα επιπλέον κόστη διαχείρισης του φακέλου, όπως η αμοιβή  του Συμβούλου έργου, του κόστους των ενεργειακών πιστοποιητικών και των τεχνικών μελετών που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του προγράμματος, επιδοτούνται σχεδόν στο σύνολο τους και οι τιμές είναι προκαθορισμένες από τον οδηγό του προγράμματος.

  Αυτό που δεν επιδοτείται και θέλει ιδιαίτερη προσοχή είναι τα πρόστιμα και οι αμοιβές μηχανικών για τακτοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων του υπό ένταξη ακινήτου που τυχόν θα προκύψουν στα πλαίσια της έκδοσης της ηλεκτρονικής ταυτότητας του ακινήτου.

  Σε κάθε περίπτωση ο ενδιαφερόμενος οφείλει να γνωρίζει ότι για κάθε κατοικία που θα επιλεγεί προς ένταξη στο «Εξοικονομώ 2023» στόχος είναι η υποχρεωτική αναβάθμιση κατά τουλάχιστον τρεις ενεργειακές κατηγορίες, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας σε ποσοστό άνω του 30%.

   Επιλέξιμος προϋπολογισμός και παρεμβάσεις 

  Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων (με ΦΠΑ) ανά αίτηση ωφελούμενου  δεν μπορεί να υπερβαίνει:

  • το γινόμενο του 1,10 ευρώ (από 1 ευρώ στο προηγούμενο «Εξοικονομώ 2021») επί το σύνολο της εκτιμώμενης ετήσιας εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας (kWh) όπως προκύπτει από το Α΄ Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ),
  • το γινόμενο του 220 ευρώ (από 200 ευρώ στο «Εξοικονομώ 2021») επί την επιφάνεια κυρίων χώρων όπως αυτή προκύπτει από το έντυπο Ε9,
  • τις 28.000 ευρώ (από 22.500 ευρώ στο «Εξοικονομώ 2021»).

  Τα ποσά αφορούν σε παρεμβάσεις, για: 

  • Αντικατάσταση κουφωμάτων.
  • Τοποθέτηση/Αναβάθμιση θερμομόνωσης.
  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
  • Σύστημα ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
  • Λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (εγκατάσταση έξυπνου συστήματος διαχείρισης (smart home), έξυπνα συστήματα διαχείρισης ηλεκτρικών φορτίων, Έξυπνα συστήματα ελέγχου της θέρμανσης/ψύξης, έξυπνα συστήματα απομακρυσμένου ελέγχου και παρακολούθησης).

  Τα ποσοστά των επιδοτήσεων

  Τα ποσοστά επιχορήγησης ανάλογα με το εισόδημα και το αν η κατοικία είναι ιδιόκτητη ή μισθωμένη διαμορφώνονται ως εξής:

  • Ατομικό εισόδημα έως 5.000 ευρώ/οικογενειακό έως 10.000 ευρώ: επιχορήγηση 75 % για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 65 % για Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο/Ενοικίαση.
  • Ατομικό εισόδημα από 5.000 -10.000 ευρώ/οικογενειακό από 10.000 – 20.000 ευρώ: επιχορήγηση 70 % για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 60 % για Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο/Ενοικίαση.
  • Ατομικό εισόδημα από 10.000 -20.000 ευρώ/οικογενειακό από 20.000 – 30.000 ευρώ: επιχορήγηση 55 % για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 45 % για Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο/Ενοικίαση.
  • Ατομικό εισόδημα από 20.000 -30.000 ευρώ/οικογενειακό από 30.000 – 40.000 ευρώ: επιχορήγηση 45 % για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 40 % για Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο/Ενοικίαση.
  • Ατομικό εισόδημα πάνω από 30.000 ευρώ/οικογενειακό πάνω από 40.000 ευρώ: επιχορήγηση 40 % για ιδιοκατοίκηση από τον αιτούντα, 40 % για Δωρεάν Παραχώρηση σε έτερο Πρόσωπο/Ενοικίαση.

  Προϋποθέσεις για ένταξη στο Εξοικονομώ

  Οι κατοικίες που θα επιλεγούν για υπαγωγή στο Πρόγραμμα, θα πρέπει να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

  • Να υφίστανται νόμιμα.
  • Να μην έχουν κριθεί κατεδαφιστέες.
  • Να χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες.
  • Να έχουν καταταχθεί βάσει του Πρώτου Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Α’ Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Γ.
  • Να μην είναι επιλέξιμες με χρήση βραχυχρόνιας μίσθωσης (τύπου Airbnb).

  Αφού η αίτηση για ένταξη στο Πρόγραμμα κριθεί «Καταρχήν Επιλέξιμη», απαιτείται η έκδοση και υποβολή στο Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου.

  Δεν θα  είναι επιλέξιμα έργα τα οποία, βάσει των προσκομιζόμενων παραστατικών δαπάνης, έχουν ολοκληρωθεί ως προς το φυσικό αντικείμενο ή έχουν εκτελεστεί πλήρως έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

  Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.), θα πρέπει να έχει εκδοθεί από την 1η Φεβρουαρίου 2020 κι έπειτα.

   

   

   

  spot_img

  ━ more like this

  spot_img

  Trending:

  Η Φωτογραφία της Ημέρας | Πανηγύρι Πτολεμαίδας

  Θέμα: Πανηγύρι Πτολεμαίδας Φωτογραφία: Θωμάς Μπέλλος

  Γιώργος Αγγελόπουλος – Δήμητρα Βαμβακούση: Οι πρώτες εικόνες από τον γάμο τους – ΒΙΝΤΕΟ

  Την πιο ωραία ημέρα της ζωής τους, ζουν ο Γιώργος Αγγελόπουλος με την Δήμητρα Βαμβακούση, οι οποίοι σήμερα ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας. Το...

  Αλίσα Σμιντ: Η πιο σέξι αθλήτρια του κόσμου έκλεψε την παράσταση στην πασαρέλα του Μιλάνου (φωτο)

  Η Αλίσα Σμιντ εκτός από πρωταθλήτρια του στίβου είναι και μοντέλο και έχει συμμετάσχει σε επιδείξεις μόδας σε Μιλάνο και Μαϊάμι ...

  Ο «Ντάνος» ντύθηκε γαμπρός και έβαλε τα κλάματα όταν είδε τη νύφη

  Αφού φίλησε το χέρι της πεθεράς του, έσκυψε να φιλήσει τη νύφη, σχολιάζοντας με χιούμορ πως άργησε Δημοσίευση 19:25’

  Tο σχέδιο της κυβέρνησης για την υποχρεωτική ασφάλιση ακινήτων – Πρώτο βήμα το 2024

  Κίνητρα για την ασφάλιση των κατοικιών έναντι φυσικών καταστροφών έχει ήδη δώσει η Κυβέρνηση, αλλά όπως όλα δείχνουν τα επόμενα βήματα θα οδηγήσουν με...

  Ράνια Τζίμα: «Έγινε παλι viral;» – Τι είπε για τη στιγμή με το ηλεκτρονικό τσιγάρο στον «αέρα»

  Η Ράνια Τζίμα μιλά πρώτη φορά για την viral στιγμή που έβγαλε το ηλεκτρονικό τσιγάρο στον «αέρα» του κεντρικού δελτίου ειδήσεων ...

  Πόζαρε topless στο Instagram και βάζει ξανά στο στόχαστρο τον Πικέ

  Λίγες ημέρες μετά τη βράβευσή της στα VMA του MTV και έναν χρόνο μετά τον χωρισμό τους και το νέο ξεκίνημα του Ζεράρ Πικέ...

  Πετρέλαιο θέρμανσης: Κοντά στο 1,5 ευρώ/lt η τιμή στην έναρξη της περιόδου

  Οι αποφάσεις των διυλιστηρίων και λοιπών εμπλεκόμενων στην διακίνηση των καυσίμων για την εμπορική τους πολιτική ως προς την χορήγηση ή μη εκπτώσεων στο...

  Κοζάνη | Πτολεμαίδα | Περιφέρεια

  Με τα αρώματα των Τοπικών Προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας έχει πλημμυρίσει αυτές τις μέρες το μετρό του Συντάγματος

  Με τα αρώματα των Τοπικών Προϊόντων της Δυτικής Μακεδονίας...

  Η Δ. Μακεδονία διεκδικεί πόρους ως ενιαία Αλιευτική Ζώνη για το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων

  Η Δ. Μακεδονία διεκδικεί πόρους ως ενιαία Αλιευτική Ζώνη...

  Η Δυτική Μακεδονία διεκδικεί πόρους ως ενιαία Αλιευτική Ζώνη για το σύνολο των Περιφερειακών Ενοτήτων

  Η Δυτική Μακεδονία διεκδικεί πόρους ως ενιαία Αλιευτική Ζώνη...

  Ενημέρωση για την εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Diaphorina citri στην Κυπριακή Δημοκρατία

  Ενημέρωση για την εμφάνιση του επιβλαβούς οργανισμού καραντίνας Diaphorina...

  Γ. Κασαπίδης: Μια ισχυρή πρωτοβουλία για την ανάκαμψη της οικονομίας μας και την υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας

  Γ. Κασαπίδης: Μια ισχυρή πρωτοβουλία για την ανάκαμψη της οικονομίας μας και την υποστήριξη της επιχειρηματικής κοινότητας Μια ακόμη διεκδίκηση της Περιφερειακής Αρχής για στήριξη...

  MEDIA