More

  «Φουσκώνει» η έκπτωση φόρου για ανακαίνιση ακινήτου – Ποιοι βγαίνουν «διπλά» κερδισμένοι

  Share

  «Φουσκώνει» και μονιμοποιείται η έκπτωση φόρου η οποία χορηγείται για έξοδα τα οποία αφορούν στην ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων:Το συγκεκριμένο καθεστώς, θα ισχύσει για μισθωτούς, συνταξιούχους, ατομικές επιχειρήσεις. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες η διάταξη αυτή δεν αποκλείεται είτε να «εξορθολογιστεί» ή να … αποσυρθεί, καθώς όπως διαπιστώνουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το κόστος είναι «βαρύ» για τον Κρατικό προϋπολογισμό. Σε κάθε περίπτωση όλα θα ξεκαθαρίσουν μέχρι το τέλος της διαβούλευσης.

  Γράφει ο Βαγγέλης Δουράκης 

  - Advertisement -

  «Διπλά κερδισμένοι» από αυτή την εξέλιξη –εάν δεν διαφοροποιηθεί τελικά η διάταξη- θα βγουν όσοι εκμισθώνουν ακίνητα, καθώς για αυτούς πέρα από την μείωση φόρου λόγω έκτακτων δαπανών, υπάρχει και το ετήσιο αυτόματο «ψαλίδι» επί του ακαθάριστου εισοδήματός τους για έξοδα επισκευής, συντήρησης και  ανακαίνισης.

  Τι θα γλιτώσουν οι φορολογούμενοι από τη «φουσκωμένη» έκπτωση φόρου

  Με το νέο νομοσχέδιο, λοιπόν, του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών που έχει τον τίτλο «Μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής» -και εφόσον η διάταξη παραμείνει σε αυτή την μορφή- διπλασιάζεται και μονιμοποιείται η έκπτωση φόρου για δαπάνες λειτουργικής και αισθητικής αναβάθμισης κτιρίου. Μάλιστα, η μείωση φόρου δεν θα αφορά μόνο σε παρεχόμενες υπηρεσίες, αλλά και στην αγορά των σχετικών υλικών.

  Η συγκεκριμένη παρέμβαση υιοθετείται ως ένα ουσιαστικό κίνητρο που μπορεί να συμβάλει σημαντικά στον περιορισμό της φοροδιαφυγής που γίνεται στον κλάδο της οικοδομής.

  - Advertisement -

  Έως σήμερα οι φορολογούμενοι είχαν τη δυνατότητα να γλιτώσουν ποσό έως 1.600 ευρώ από τον φόρο που τους αναλογεί εφόσον προχωρούσαν σε επισκευές στα ακίνητά τους και διέθεταν τα σχετικά τιμολόγια.

  Η έκπτωση έφθανε το 40% των δαπανών, με ανώτατο όριο (δαπάνης) τα 16.000 ευρώ. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι για εργασίες της τάξης των 16.000 ευρώ έχουν έκπτωση 40%, δηλαδή 6.400 ευρώ, ποσό το οποίο κατανέμεται σε τέσσερα χρόνια. Με το καθεστώς που είναι σε ισχύ σήμερα εξαιρείται από την έκπτωση το κόστος των υλικών.

  Με την αλλαγή της διάταξης όχι μόνον διπλασιάζεται η έκπτωση φόρου, καθώς πλέον η συνολική δαπάνη θα μειώνει τον φόρο, αλλά πλέον και το κόστος των υλικών περιλαμβάνεται στην διάταξη.

  Συγκεκριμένα, «οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ήδη ενταχθεί ή δεν θα ενταχθούν σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τις δεκαέξι χιλιάδες (16.000) ευρώ».

  Ποιοι είναι δικαιούχοι της «φουσκωμένης» έκπτωσης για ανακαίνιση ακινήτου

  Το κίνητρο αφορά όλα τα κτίρια ανεξάρτητα από τη χρήση τους αρκεί να βρίσκονται στην Ελλάδα και οι υπηρεσίες να παρέχονται από επιχειρήσεις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ή που διατηρούν μόνιμη εγκατάσταση σε αυτήν.

  Τη μείωση του φόρου απολαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας στο κτίριο στο οποίο πραγματοποιούνται οι «επιλέξιμες δαπάνες» που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμισή του για το οικείο φορολογικό έτος.

  Δικαιούχοι της μείωσης φόρου είναι και τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δικαίωμα ψιλής κυριότητας επί ακινήτου, με την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά χρησιμοποιούν το εν λόγω ακίνητο είτε ως κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία είτε ως έδρα ή υποκατάστημα για την άσκηση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

  Το κίνητρο παρέχεται και για δαπάνες κοινόχρηστων χώρων πολυκατοικιών, οι οποίες θα επιμερίζονται στους δικαιούχους ανάλογα με τα χιλιοστά συνιδιοκτησίας τους.

  Απαραίτητη προϋπόθεση η πληρωμή των υπηρεσιών να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω τραπεζικού συστήματος.

  Οι δαπάνες λήψης υπηρεσιών οι οποίες αναγνωρίζονται για την έκπτωση, είναι:

  • Ενεργειακές, π.χ. τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση ή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης, εγκατάσταση διατάξεων αυτόματου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης/ψύξης κ.λπ.
  • Λειτουργικές – αισθητικές, π.χ. τοποθέτηση/αντικατάσταση υδραυλικής εγκατάστασης, ηλεκτρολογικής εγκατάστασης, συντήρηση/επισκευή στέγης, επισκευή τοιχοποιίας/χρωματισμού εσωτερικά και εξωτερικά των κτιρίων, τοποθέτηση σταθερών ή κινητών συστημάτων σκίασης, αναβάθμιση ή εγκατάσταση ανελκυστήρα, εγκατάσταση οικιακών σημείων επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων, αλλαγή ή επισκευή δαπέδων.

  Πώς βγαίνουν «διπλά κερδισμένοι» οι «εισοδηματίες»

  «Διπλά κερδισμένα» βγαίνουν εκείνα τα φυσικά πρόσωπα – εισοδηματίες που έχουν και «τακτική» έκπτωση επί του ακαθάριστου εισοδήματός τους για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλων παγίων και λειτουργικών δαπανών, χωρίς να χρειαστεί να προσκομίσουν τιμολόγια. Συγκεκριμένα, αυτόματα κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, αναγνωρίζεται έκπτωση 5% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμισθώσεις ακινήτων ως συνολικό ποσό ετησίων δαπανών για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση ή για άλλες πάγιες και λειτουργικές ανάγκες όσων ακινήτων αποφέρουν φορολογητέο εισόδημα, ανεξάρτητα από το είδος και τη χρήση αυτών.

  Η έκπτωση υπολογίζεται αυτόματα επί του δηλωθέντος ακαθάριστου εισοδήματος, κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, οπότε για την κατοχύρωση δεν απαιτείται η συμπλήρωση κάποιου ποσού στη φορολογική δήλωση ούτε η συγκέντρωση των σχετικών δικαιολογητικών.

  Με βάση την ισχύουσα κλίμακα το ετήσιο καθαρό φορολογητέο εισόδημα από ενοίκια φορολογείται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ αφού προηγουμένως αφαιρεθεί ποσοστό 5% που αναγνωρίζεται ως δαπάνη για επισκευή, συντήρηση, ανακαίνιση και άλλες λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων.

  Τα εισοδήματα από ενοίκια φορολογούνται ως εξής:

  • 15%για τα πρώτα 000 ευρώ του εισοδήματος
  • 35%για τα επόμενα 000 ευρώ, δηλαδή στο τμήμα του εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ
  • 45%για το τμήμα του εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ.

  Για παράδειγμα, φορολογούμενος που απέκτησε κατά τη διάρκεια του 2022 συνολικό εισόδημα 20.000 ευρώ από ενοίκια  θα κληθεί να πληρώσει φόρο εισοδήματος για ποσό 19.000 ευρώ (μειωμένο κατά 5% λόγω αυτόματης τεκμαρτής έκπτωσης δαπανών επισκευή, συντήρηση και λοιπές λειτουργικές ανάγκες των εκμισθούμενων ακινήτων). Ο φόρος θα υπολογιστεί ως εξής:

  12.000 ευρώ x 15% = 1.800 ευρώ

  7.000 ευρώ x 35% = 2.450 ευρώ

  1.800 ευρώ + 2.450 ευρώ = 4.250 ευρώ.

  Συνεπώς ο συνολικός λογαριασμός για το φόρο εισοδήματος διαμορφώνεται στα 4.250 ευρώ.

  Να σημειωθεί ότι τα εισοδήματα από εκμισθώσεις ακινήτων που  αποκτήθηκαν το 2022 και αποκτώνται και μετά τον Γενάρη του ’23 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

  Newsroom
  Newsroomhttps://ekozani.gr
  Γίνε εσύ ο ρεπόρτερ και στείλε την είδηση της ημέρας... [email protected]

  Read more

  More News